สามก๊ก ตอนที่ 63 - สุมาเอี๋ยนสถาปนาราชวงศ์จิ้น (จบ)


ฝ่ายพระเจ้าโจฮวนก็ได้แต่งตั้ง สุมาเจียวเป็นจีนอ๋อง อยู่มาไม่นานสุมาเจียวก็ตาย สุมาเอี๋ยนผู้บุตร ก็ได้เป็นที่จีนอ๋องแทนบิดา อยู่มาสุมาเอี๋ยนก็ถอดพระเจ้าโจฮวน ออกเสียจากราชสมบัติ ตั้งตนเป็นพระเจ้าจีนอ๋อง แต่นั้นก็สิ้นสุดราชวงศ์วุ่ย แล้วสุมาเอี๋ยนก็เตรียมทแกล้วทหารทั้งปวงจะยกไปตีกังตั๋ง


ฝ่ายพระเจ้าซุนฮิว แจ้งดังนั้นก็ทรงประชวรหนักถึงแก่ความตาย ขุนนางทั้งปวงก็ตั้ง ให้ซุนโฮสืบราชสมบัติต่อมา ฝ่ายพระเจ้าซุนโฮครั้นสืบราชสมบัติเสียแล้ว ก็กำเริบทำหยาบช้าผิดประเพณีมาแต่ก่อน ฝ่ายพระเจ้าสุมาเอี๋ยนเห็นเมืองกังตั๋งจะโรยรา ก็ให้ยกทหารไปตีกังตั๋ง ฝ่ายพระเจ้าฮุยโฮเห็นข้าศึกยกเข้ามาจวนตัว ก็ออกมายกเมืองกังตั๋ง ให้แก่พระเจ้าสุมาอี๋ยน แต่นั้นม พระเจ้าสุมาเอี๋ยนก็ได้รวมแผ่นดินสามก๊ก กลับมาอยู่เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่ง แล้วสถาปนาราชวงศ์จิ้นสืบต่อมา
      ( จบบริบูรณ์ )
สำหรับสามก๊กที่ท่านได้อ่านจบไปนี้ เป็นเพียงเรื่องราวฉบับย่อๆ ใจความไม่ได้สมบูรณ์เท่าไรนัก ท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ทั่วไป ยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับที่กรุณาอ่านจนจบ สำหรับคำติชมก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปท่านสามารถให้กำลังใจผู้แต่งได้ที่ chaoyun @    yahoo.com  หรือด้านล่างนี้


Comments