อื่นๆ - พิเศษ วิธีเล่นเกมสามก๊ก ภาค 2


* หมายเหตุ : เป็นเพียงรีวิวเท่านั้น ไม่มีการแจกจำหน่าย ไฟล์เกมส์ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากปัญหาลิขสิทธิ์ ภาพประกอบทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายจ่ายแจก หรือเกี่ยวเนื่องกับการค้าใดๆทั้งสิ้น

วิธีติดตั้งและเรียกโปรแกรม

1. Unzipped เลือก Folder ที่ต้องการ เช่น C:\Game\Samkok2

2. เปิด ไฟล์ที่ชื่อ Rtk2.com

วิธีเล่น

หลังจากเปิดเกมส์แล้ว ก็จะพบกับ 3เมนู
1. start new game สำหรับผู้เริ่มเล่นครั้งแรก
2. Load Data สำหรับ load ไฟล์ที่เล่นค้างไว
3. Quit Game ออกจาโปรแกรม

ในที่นี้สำหรับผู้เล่นครั้งแรก กด start new game
- ต่อไปก็จะพบกับอีก 6เมนู

  1. Dong Zhuo siezes Loyang
  2.Rivals struggle for power
  3.Aged Liu Bei hides
  4.Cao Cao covets China
  5.Nation breaks in 3 pieces
  6.The three-way contest
เป็นยุคสมัยที่จะเลือกเล่น เลือกตามใจชอบ แต่ผมแนะนำเลือกสมัยแรก เพราะเล่นได้นาน ไม่เบื่อแถม ตัวละครเก่งๆเยอะสุด
แล้วก็ผมจะอธิบายโดยยึดสมัยแรกเป็นหลัก


- ต่อไป จะพบกับคำถาม How many players ให้เลือกผู้เล่นตามใจชอบ แต่ละยุคสมัย จะมีจำนวนผู้เล่นจำกัดต่างกัน
;เลือกว่าจะเล่นตัวใด กด 0 เพื่อเปลี่ยนหน้าถัดมา ผมจะอธิบายสำหรับ ยุคสมัยแรกนะครับ

  1. Cao Cao - โจโฉ 2. Liu Bei - เล่าปี่ 3. Sun Jian - ซุนเกี๋ยน
  4. Yuan Shao -อ้วนเสี้ยว 5. Yuan Shu - อ้วนสุด 6. Ma Teng -ม้าเท้ง
  7. Lia Yan - เล่าเอียง 8. Liu Biao - เล่าเปียว 9. Dong Zhuo - ตั๋งโต๊ะ
  10. Gongsun Zan - กองซุนจ้าน 11. Tao Quain - โตเกี๋ยม 12. New Ruler - ตั้งเอง

* สำหรับ New Ruler จะเลือกตัว Ruler กับ General ได้อีกแค่หนึ่งคนเท่านั้น สำหรับวิธีตั้งขอให้เล่นตัวธรรมดาก่อน ก็จะรู้ว่าตั้งยังไง *

- ต่อไปเลือกระดับ Level สำหรับผู้เริ่มต้นขอแนะนำ ระดับ Beginner

- ต่อไปมันจะถามว่า View other provinces' wars แปลว่าจะดูเมืองอื่นรบกันหรือไม่ ขอแนะนำให้กด N เพราะเสียเวลา แล้ว click enter

- จะขึ้นว่า History Mode คือเหตุการณ์จะออกไปในทางเนื่อเรื่องจริงๆมากกว่า หรือ Fiction Mode ก็ตรงข้ามกับอันแรก คือ ไม่ตรงตามประวัติศาสตร์

- Everything Ok ก็กด confirm มัน แล้วเริ่มเล่น

- ศัพท์ที่ควรรู้ก่อนตอนเริ่ม

  Ruler - จะเป็นชื่อคนที่ใหญ่ที่สุดมีคนเดียวคือตัวเราเอง เช่น Cao Cao โจโฉ
  Governer - จะเป็นคนที่คุมเมืองนั้น จะเป็นตัว Ruler เองก็ได้ หรือจะแต่งตั้งให้คุมเมืองนั้น
  Advisor - ที่ปรึกษา จะมีเพียงคนเดียว อยู่เมืองไหนก็ได้ แต่ควรอยู่เมืองที่มี Ruler อยู่จะดีสุด สำหรับปีกษาหรือต้องการข้อแนะนำ
  General - นายทหารธรรมดา สำหรับใช้งานแต่ละอย่างหรือคุมทหารออกทัพ

- หลังจากเริ่มเล่นเกมแล้ว ด้านซ้ายมือคุณจะเป็นแผนที่ประเทศจีน
ด้านซ้ายเป็น ที่ๆเราจะควบคุมกัน optionที่ท่านจะได้พบเห็นได้ ดังนี้

  Ruler = ชื่อ Ruler
  trust = ส่วนสำคัญ เราต้องไม่ทำให้ trust ตัวนี้ลดเด็ดขาด เพราะมันจะมีผลกระทบ อย่างมากเช่น Loyalty ของ general จะลดลงอย่างเร็วมาก
  Governer = ชื่อ Governer
  Advisor = ในกรณีมี Advisor
  Pop = Population จำนวนประชากรในเมืองนั้น
  Men = จำนวนทหารที่เรามีในเมืองนั้น
  Gold = ทอง ปัจจัยจำเป็น
  food = อาหาร ปัจจัยจำเป็น
  General = จำนวน General ที่เรามีในเมืองนั้น
  rate = อัตราการแลกเปลี่ยน ค้าขาย
  Free gen = จำนวน Free General ที่ผ่านอยู่ในเมืองเรา
  Horse = จำนวนม้าที่มี
  Loy = Loyalty ของประชาชน มีความจำเป็น เวลาที่เราได้ดอกผลจะได้มาก  ซึ่ง ตอนต้นปีจะได้gold  ตอนกลางปีจะได้food
  Land = ก็ระบบการทำไร่ไถนา ยิ่งเยอะ จะได้เก็บเกี่ยวได้ผลดี
  Flood = ระบบชลประทาน
  Forts = ป้อมปราการที่เรามีอยู่ในเมืองเรา ดูได้จาก option Map

 

- ต่อไปจะพบกับเมนู 19 อัน ผมจะขออธิบายแต่ละเมนูเลยนะครับ0. Rest = พัก ไว้เล่นต่อเดือนหน้า ถ้ามีหลายเมือง ก็คือไปคุมเมืองอื่นต่อ

1. Move = เคลื่อนย้าย จะเป็นย้าย general สามารถนำ ทหาร อาหาร หรือทอง ไปด้วยก็ได้ แต่ทุกครั้งต้องมีการย้าย general อย่างน้อยหนึ่งคน

2. Send = ส่งอาหาร ทอง เลือกเมืองของเราที่จะส่ง แล้วหาใครเป็นคนคุม ควรหาคนที่ war เยอะ จะได้ไม่โดนปล้น

3. War = ทำสงคราม ได้เฉพาะเมืองติดชายแดนเราเท่านั้น ระวังเมืองพันธมิตรเราด้วย

4. Milit = การทหาร มีหัวข้อย่อย 3 อันคือ

  4.1 Hire = จ้างทหาร จำเป็นมากในเวลารบ การจ้างทุกครั้ง gold กับ loy ประชาชนจะลดลง
  4.2 Reassign = การจัดทหาร ว่าจะให้ไปอยู่ใน General คนใด เท่าใด สำหรับหารออกรบ
  4.3 Train = ฝึกหัดทหาร เป็นสิ่งจำเป็นในเวลารบมาก มีข้อดีคือ ทหารเราจะตายยากมาก ทำให้ทหารคู่ต่อสู้ ลดเร็วมาก และเดินทัพเร็วมาก

5. Person = การบุคคล มี 4 หัวข้อย่อย
  5.1 Recruit = เป็นการดึง General จากเมืองอื่นให้มาอยู่ที่เมืองเรา มีการดึงอยู่ 4 อย่างคือ
  Special Visit = การให้ตัว Ruler ไปเชื้อเชิญ ด้วยตัวเอง
  Horse = การใช้ม้าเป็นสิ่ง ล่อใจ
  Gold = ให้ทอง
  Letter = ไม่ลงทุน ใช้แค่ส่งหนังสือไปให้

การ Recruit สามารถดึง Free General ที่อยู่ในเมืองเราเองได้ Free General จะเกิดขึ้นเอง กับการใช้เมนู Search หา ข้อควรระวัง: Free General จะมีอีกชนิดคือ เมืองข้าศึกส่ง Spy มาบั่นทอง ทหารของเราที่อยู่ในเมืองนั้น ระวังให้ดี

  5.2 Search = เป็นการค้นหา Free General สำหรับการดึงมาใช้งานอีกที ถ้าเล่นตาม History จะได้เปรียบ คือ ตัว General จะเกิดขึ้นตามเวลา และเมืองนั้นๆ หากคุณอ่านสามก๊ก มาแล้ว ( เชิญไปอ่านของผมก่อนก็กได้ )

  5.3 Appoint =  คือการแต่งตั้ง มี 2 อย่งคือ การแต่งตั้ง Governerเมืองอื่นของเรา และแต่งตั้ง Advisor ที่ปรึกษา ให้ดู Intellect เป็นหลัก

  5.4 Dismiss = ปลด มีการปลดสองอย่าง คือ ปลด General ออกจากเมือง ก็จะกลายเป็น Free General และ ปลด Advisor เป็นการปลดออกจากที่ปรึกษาเฉยๆ ไม่มีผลอะไร

6. Diplom = เป็นด้านการทูต แบ่งเป็น 6 หัวข้อย่อย
  6.1 Allience = ขอเป็นสัมพันธมิตร กับ เมืองอื่น มีประโยชน์หลายอย่าง เช่นจะไม่รุกรานเรา แล้ว
                              เราก็ต้องห้ามตีเขาด้วย ไม่งั้น Trust จะลด ต้องใช้ Cancel Allience ก่อน
  6.2 Joint invasion = แปลว่าเราชวนเขาไปรบกระหนาบ กับเมืองที่เราจะไปตีด้วย
  6.3 Marriage = การส่งลูกสาวเราไปให้แต่งงานกับเมืองอื่น ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะทำให้เมืองอื่น ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเรา มากขึ้น โดยดูที่ Hos และ Tru เวลา Allience จะได้ขอทำ Allience ง่ายขึ้น
  6.4 Gift = ให้ทอง แก่เมืองอื่น จะได้ทำ Allience ง่ายขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่เขา
  6.5 Cancel Alliance = ยกเลิกพันธมิตร
  6.6 Threaten = ขู่ คือการที่เราไปขู่ให้เมืองอื่นยอมจำนน จะได้ Ruler ของเขามาเป็นพวกเรา แล้วเมืองนั้นก็จะตกเป็นของเราด้วย จะใช้ได้ผลเมื่อเราต้อนเขาจนมุม จริงๆ ต้องล้อมมิดทุกด้าน แล้วเมืองเขาต้องเหลืออาหาร ทหารน้อยมากด้วย
7. Spy = ส่งสายลับ ผมจำ option นั้ไม่ค่อยได้ เพราะผมเล่นแล้วไม่ค่อยได้ใช้ จะอธิบาย คร่าวๆแล้วกัน
  7.1 Infiltrate = การส่ง General ไปซ่อนเมืองอื่น เลือก Hide ถ้าจะเรียกคืนก็กด Withdraw
  Rival tigers = การยุให้ General ของเมืองอื่น คิดขบถ ตั้งตัวเองเป็น Ruler ใหม่ขึ้นมาเอง สะใจดี
  7.3 Tiger and Wolf = ยุให้สองเมืองตี จองล้าง จองผลาญกันเอาเอง เรายืนดูอย่างสบายใจ
  7.4 Betryal = การให้ general ทำการทรยศ switch sides เวลาเราออกรบที่เมืองนั้น ต้องจ้างด้วย ตอนออกรบ
  7.5 Forged letter = การส่งจดหมาย ให้ general หรือ governer เมืองอื่น loyalty ลดลง ทำให้สะดวกเวลาดึงตัวมา
8. View = การอ่าน info ข้อมูลของเมืองเรา หรือเมืองอื่น มีให้เลือกอ่าน 6 ชนิด
  8.1 Other Province = เป็นการส่งคนของเราไปดู ข้อมูลของบ้านเมืองอื่น สามารถดูได้หมด
  8.2 Generals = การดูข้อมูลส่วนตัว ของ general เมืองนั้น
  8.3 Summary 1= การดูข้อมูลแบบรวมๆ อย่างที่ 1

การอ่าน Summary 1

  Loy = ความซื่อสัตย์ของ general ถ้ามีเยอะเกือบเต็มร้อย ก็จะไม่คิดทรยศแก่เรา เป็นการรักษา general สำคัญๆของเรา ไม่ให้เมืองอื่นแย่งไปได้
  Int = ความฉลาด option สำคัญๆอีกชนิดหนึ่ง ถ้าฉลาดมากเราก็สามรถเลือกให้เป็น Advisor ได้ สามารถดูเป็น option เสริม เวลาเรา Cultiv หรือ Flood
  War = อันนี้เรียกว่าสำคัญสุด ในการออกรบ ถ้ายิ่งเยอะก็จะออกรบเก่งมาก เราควรสะสมไว้ให้เยอะๆ
  Chr = Charm เสน่ห์ดึงดูดใจ มีความสำคัญเช่นกัน ถ้าเป็น Governer ก็จะให้ Reward ดีมาก มีความสำคัญเวลา Give
  Men = จำนวนทหารในอาณัติ ของ general แต่ละคน
  8.4 Summary 2 = การดูข้อมูลแบบรวมๆ อย่างที่ 2

  Ser จำนวนปี ที่ general คนนั้นมาอยู่กับเรา
  Trn = การฝึกทหาร ควรจะเต็มร้อยทุกคั้ง เวลาออกรบ ใช้ Train ในการทำให้เพิ่มขึ้น
  Arm และ Weap = อาวธ ยุทโธปกรณ์ ถ้ามีมากก็จะรบดีมาก แทบไม่เสียทหารเลย แถมศัตรูตายเหี้ยน หาซื้อได้จาก market

  8.5 Territory ดูดินแดนทั้งหมดของเรา อย่างรวมๆ เช่น gold food men general
  8.6 Order = การสั่งเรียงลำดับตาม Intellect War ability Charm Men Loyalty เพื่อให้ง่ายต่อการดู
9. Cultiv = Cultivate การบำรุง Land ของเรายิ่งมากตอน ต้นปีกลางปี จะมี ทอง อาหารมาก
10.  Flood =  การซ่อมแซมระบบ ชลประทาน ถ้ามีน้อยให้ระวังภัยพิบัติน้ำท่วม
11. Reward = การให้รางวัลแก่ General มี Goverenr เพียงคนเดีนยวเท่านั้นที่ให้ได้ และให้ได้เพียงคนเดียวต่อเมือง
12. Give = การแจกจ่าย อาหาร ให้แก่ ราษฎรทำให้ Loy ราษฎร มากขึ้น จะได้อาหาร ทอง มากขึ้น และประชาชนไม่คิดกบฏ
13. Merch = เข้าตลาดครับ ซื้อขาย อาหาร ซื้ออาวุธ ซื้อม้า
14. Tax = การเก็บ special tax นอกจาก ต้นปี กลางปี ทำให้ทุกอย่างลดหมด ทั้ง Trust และ Loy
15. Map = ดูแผนที่ของเมืองเรา
16. Deleg = การปล่อยให้ Governer เมืองดูแลตัวมันเอง
  Self Rule = ให้ตัวมันคุมมันเอง มี option ให้เลือกว่าจะให้มันคุมแบบไหน
  Direct Rule = ปรับให้กลับมาให้เราคุมเอง

17. Exile = การออกจากเมืองทุกอย่างที่เราคุมอยู่ กลายเป็นกองทัพเร่ร่อน เอาไว้สำหรับที่เราจนตรอกแล้ว แต่หวังว่าคงไม่ใช้ option นี้กันนะครับ

18. Advice = ปรึกษาราชการ ปรึกษาได้ 3 อย่าง

  Advice = ปรึกษาจากที่ปรึกษาเราเอง
  Rumors = เรื่องซุบซิบจากชาวบ้าน คนผ่านไปผ่านมา ข่าวลือ
  Healing = ถ้าโชคดี หมอฮัวโต๋ มาอยู่เมืองที่เราอยู่ก็จะสาสามรถ รักษา General ของเราที่เป็นไข้ได้
19. Other = อื่นๆไงครับ
  Wait = อันนี้ไว้ปรับความเร็วต่างๆ ผมขอแนะนำให้ปรับ Message Wait เป็น 1 และ Messenger Speed เป็น doesn't appear จะได้เล่นเร็วขึ้น :)
  Save = save game ไงครับ กดแล้วใส่ชื่อ ไฟล์ที่จะ save ของเรา ถ้าเป็นไฟล์ที่เราเคย save ไว้แล้ว มันจะถามว่าจะ save ทับหรือไม่
  HEX war = เปลี่ยน mode มาดูเมืองอื่นสู้กัน
  Quit Player = ในกรณี ที่มีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง อยากเลิกเล่น แต่คนอื่นมารถเล่นได้ต่อ
  Quit Game = ออกจากเกม อย่าลืม save ซะล่ะ
สำหรับเวลาออกรบ

- เลือก War เพื่ออกรบ เลือกเมืองที่ต้องการ เลือก general สูงสุดได้ 5คน ทหารสูงสุดได้ 50000 คน
- เข้าสู่สนามรบ กด 0 เพื่อตั้งตำแหน่งแต่ละทัพ
- การ personal combat คือการดวลตัวต่อตัว ระหว่าง general สู้กันด้วย war ของแต่ละคน
  หากชนะ จะจับได้ฝ่ายที่แพ้ทั้ง general และ ทหารของตัวนั้น หากฝ่ายที่ war น้อยกว่าชนะ จได้ war เพิ่มขึ้น :)
- อธิบาย option
1. moveคลื่อนย้าย ประกอบด้วย


  1.1 Normal move = เคลื่อนย้ายทัพเราเอง ปกติถ้า Train เต็ม 100 จะเดินได้6 แต้ม พื้อนดินธรรมดา
  ใช้ช่องละ 2 แต้ม ป่าไม้ เนิเขา ใช้3แต้ม ข้ามแม่น้ำใช้ 5 แต้ม
  1.2 Enemy Move = ใช้เวลาเราอยู่ในกองเพลิง สามารถมีโอกาสดึงทัพที่ Intellect น้อยกว่าเข้ามาอยู่
  ในกองเพลิงแทนที่เราได้ โดยทัพนั้นต้องอยู่ติดกับทัพเรา

2. Attack โจมตี ประกอบด้วย
   
  2.1 Normal = เข้ารบธรรมดา
  2.2 Simulataneous = รบกระหนาบ กรณีเราล้อมคู่ต้อสู้ไว้
  2.3 Fireball = จุดไฟครับ ระวังทิศทางลมด้วย เดี๋ยวลามมาติดเราเอง ถ้าศัตรอยู่ ในกองไฟ หนีไปไหนไม่ได้ก็จะสูญเสียอย่างมาก
  2.4 Charge = โจมตีแบบโถมเข้าไปในทัพคู่ต่อสู้ ถ้าเจอคู่ต่อสู้เก่งกว่า จะสูญเสียอย่างมาก เวลารบจบ จะไปอยู่ข้างหลังคู่ต่อสู้

3. Wait = หยุด ไม่เดินครับ
4. View = ดูทัพคู่ต่อสู้ เสีย gold ครั้งละ 10
5. Strategy = ใช้แผนครับ

   
  5.1 Reinforce = ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับ จะสามารถปลดปล่อย general ของเราออกมาสู่สนามรบได้
  5.2 Bribe = จ้างครับ จ้างในสนามรบ เสียสูงสุดรั้งละ 100 ถ้าได้จะดีใจมาก คู่ต่อสู้จะ switchsides

6. Flee = หนีครับ ในกรณีเราสู้เขาไม่ได้

จุดประสงค์ของเกมส์ = รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว

วิธีเล่น :
      สร้างกองทัพที่ดีเพียงพอ สำหรับการไปรบกับเมืองอื่น ทั้งต้องดูแลด้านการพัฒนาไปด้วย
เพราะจะได้ผลผลิต gold food เพียงพอ ซึ่งจำเป็นในการรบ แล้วคุณจะได้พบกับความสนุกเวลาเล่นเกมส์

เหตุการณ์สำคัญ :
      จะพบเห็นได้ตลอดทั้งเกมส์ เช่น ฝูงตั๊กแตนกัดกินผลผลิต โรคระบาด น้ำท่วมถ้าเราไม่ดูแล flood ให้ดี
กบฏถ้าเราไม่ดูแล loy ให้ดี  Genral ตั้งเมืองใหม่ ดาวตกในกรณีมีคนสำคัญจะตาย พบของสำคัญเวลารบชนะ เป็นต้น

เทคนิค:
การเพิ่ม Trust - ให้ทำ Allience กับเมืองอื่นๆ เวลาที่เมืองอื่นส่งคนมาผ่านเมืองเราแล้วเราจับได้ ให้เราปล่อยเสีย โดยไม่ต้องอ่านจดหมาย จะได้ trust เพิ่ม 3 แต้ม

ตัวละครสำคัญ :
ตรงนี้เป็นการแนะนำตัวละครที่สำคัญ เหมาะกับการเรียกหามาให้อยู่ฝ่ายเราให้ได้ครับ
ผมจะพูดเฉพาะสมัยแรกเท่านั้นนะ

  เมือง 10 -Lubu- ลิโป้  War100
    10 -Hua Xin- ฮัวหยง War91
    10 -Jia Xu- กาเซี่ยง Int95
    10 -Li Ru- ลิยู Int91
     7 -Zhang Xiu- เตียวคับ War90
    4 -Guan Yu- กวนอู War99
     4 -Zhang Fei- เตียวหุย War99
     3 -Zhao Yun- จูล่ง War99 search หาปี 192
     6 -Yan Liang- งันเหลียง War90
     6 -Wen Chao- บุนทิว War91
     6 -Tian Feng- เตียนห้อง Int90
   28 -Taishi Ci- ไทสูจู้ War95
   21 -Sun Ce- ซุนเซ็ก War94
   14 -Ma Chao- ม้าเฉียว War98 รอซักพักจะมา
     9 -Xiahao Dun- แฮหัวตุ้น War93
     9 -Xiahao Yuan- แฮหัวเอี๋ยน War90

 
สำหรับตัสละครเพิ่มเติม ที่จะพบเห็นทีหลัง

   
  Cao Zhang-โจเจียง    Xu Chu-เคาทู                 Wei Yan-อุยเอี๋ยน      Huang Zhong-ฮองตง
  Dian Wei-เตียนอุย     Zhang Liao-เตียวเลี้ยว   Xu Huang-ซิหลง       Pang De-บังเต๊ก
  Gan Ning-กำเหลง      Sima Yi- สุมาอี้              Zhuge Liang-ขงเบ้ง  Pang Tong-บังทอง
  Gao Jia-กุยแก           Zhoa Yue-จิวยี่              Lu Xun-ลกซุน
 

* สรุปแล้วที่ผมเลือกเกม สามก๊ก 2 มาอธิบาย เพราะมันอธิบายง่ายสุด สำหรับภาคอื่นๆ ก็มีพื้นฐานเดียวกับภาคนี้ แต่มีดัดแปลงนิดหน่อยเท่านั้น *
setstats 1
Comments